Dodanie

Samotnému dodaniu predchádza zisťovanie skutočností, ktoré nám pomôžu určiť parametre najvhodnejšieho klimatizačného zariadenia a možností inštalácie. Takéto zisťovanie je ideálne realizovať obhliadkou objektu. Na obhliadke zameriavame priestor pre výpočet metrov kubických, hľadáme najvhodnejšie miesto umiestnenia vnútorných a vonkajších jednotiek klimatizácie, uloženie potrubí, komunikačných káblov, odvodu kondenzácie a prierazu pre tieto rozvody.

Zo získaných poznatkov vieme odporučiť najvhodnejšie klimatizácie a vypracovať cenovú ponuku na zariadenia a inštaláciu.

Samozrejme zohľadníme Vaše požiadavky, preferencie a vysvetlíme Vám všetky okolnosti.


Montáž

Začíname kontrolou dohodnutého umiestnenia a vedenia rozvodov klimatizácie. Pripravíme si pracovný priestor, vybavenie a materiál. Osadíme vnútorné jednotky klimatizácie v závislosti od typu (nástenná, kazetová, kanálová). Osadíme vonkajšie jednotky, či už na zateplenú stenu s použitím vhodnej konzoly, alebo na rovnú strechu, alebo zem. Ak je to potrebné, montujeme aj strešné konzoly na škridlové strechy. Vytvoríme prieraz a osadíme medené potrubie, komunikačný kábel a odvod kondenzácie. Pripravíme napájací kábel. Prepojíme vonkajšie a vnútorné jednotky a odvzdušníme. Zapojíme napájanie klimatizácie.

Celú inštaláciu klimatizácie ešte raz skontrolujeme a odskúšame funkčnosť zariadení. Oboznámime zákazníka s obsluhou klimatizácie.

Na poriadku si zakladáme. Po našom odchode miestnosť vyzerá rovnako, ako keď sme prišli. Teda až na novú klimatizáciu, ktorá v nej pribudla.

Pri novostavbách robíme prípravu potrubia a uloženie pod omietku s dodatočným montovaním klimatizácií.


Servis

Po nahlásení servisnej udalosti si s Vami dohodneme termín našej návštevy. Zistíme závadu a v rámci možností ju odstránime okamžite. V prípade potreby náhradných dielov ich objednáme a odstránime závadu čo najskôr po ich dodaní.

Závady podliehajúce záruke opravujeme na naše náklady.

Pravidelné čistenie klimatizácie 1-krát za rok je podmienkou pre uznanie záručnej opravy klimatizácie.

V rámci pravidelného čistenia klimatizácie odstraňujeme prach na filtroch, vykonáme odmastenie a dezinfekciu, prekontrolujeme elektrickú inštaláciu klimatizácie. Na vonkajšej jednotke čistíme kondenzátor, kontrolujeme chladivo a elektrickú inštaláciu. Pravidelnou kontrolou predchádzame vzniku porúch a vzniku patogénov. Pre správne vykonanie kontroly a čistenia sme patrične technicky vybavení.


Nad 3 kg

Majiteľ zariadenia s množstvom chladiva nad 3 kg je povinný viesť dokumentáciu a nechať vykonať certifikáciu. Na základe prekontrolovania zariadenia na únik sa vystaví štítok zariadenia a certifikát o vykonaní tejto skúšky.

Kontrola zariadení sa vykonáva podľa zákona č. 286/2009 a nariadení Európskej komisie ES303/2008.