Fakturačné údaje

KLIMA – KOV, s.r.o.

Komenského 464/9

909 01 Skalica

IČO: 46239961

DIČ: 2023303425

IČ DPH: SK2023303425

Bankové spojenie

IBAN: SK97 1100 0000 0029 2985 9411

Korešpondenčná adresa

KLIMA – KOV, s.r.o.

Komenského 464/9

909 01 Skalica

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava , oddiel: Sro, Vložka číslo: 27765/T